معنی و ترجمه کلمه despotism به فارسی despotism یعنی چه

despotism


استبداد،حکومت مطلقه
قانون ـ فقه : حکومت مطلقه
روانشناسى : استبداد
بازرگانى : استبداد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها