معنی و ترجمه کلمه destabilizer به فارسی destabilizer یعنی چه

destabilizer


بازرگانى : عامل بى ثبات کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها