معنی و ترجمه کلمه destination port به فارسی destination port یعنی چه

destination port


بندر مقصد
علوم نظامى : بندر تحويل کالا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها