معنی و ترجمه کلمه destination به فارسی destination یعنی چه

destination


مقصد،سرنوشت ،تقدير
کامپيوتر : مقصد
روانشناسى : مقصد
بازرگانى : مقصد


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها