معنی و ترجمه کلمه destination به فارسی destination یعنی چه

destination


مقصد،سرنوشت ،تقدير
کامپيوتر : مقصد
روانشناسى : مقصد
بازرگانى : مقصد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها