معنی و ترجمه کلمه destroyed به فارسی destroyed یعنی چه

destroyed


تخريب شد،منهدم شد
علوم هوايى : منهدم
علوم نظامى : از بين رفت تخريب شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها