معنی و ترجمه کلمه destruction به فارسی destruction یعنی چه

destruction


خرابى ،ويرانى ،تخريب ،اتلاف ،انهدام ،تباهى
معمارى : ويرانى
قانون ـ فقه : تلف ،خرابى
شيمى : تخريب
روانشناسى : ويرانى
بازرگانى : نابودى
علوم نظامى : تخريب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها