معنی و ترجمه کلمه destructively به فارسی destructively یعنی چه

destructively


بطور مخرب ،بطور مهلک


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها