معنی و ترجمه کلمه detach به فارسی detach یعنی چه

detach


تفکيک کردن ،تجزيه کردن ،انتقال دادن ،زير امر قرار دادن يکانها،جدا کردن ،سوا کردن ،اعزام کردن
علوم مهندسى : جدا کردن دور کردن
علوم نظامى : جدا کردن جدا کردن از يکان اصلى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها