معنی و ترجمه کلمه detached affect به فارسی detached affect یعنی چه

detached affect


روانشناسى : انفعال گسليده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها