معنی و ترجمه کلمه detachment parry به فارسی detachment parry یعنی چه

detachment parry


ورزش : دفاع با دور کردن شمشير حريف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها