معنی و ترجمه کلمه detail part به فارسی detail part یعنی چه

detail part


قسمت مشروح نامه يا مقاله
علوم نظامى : قسمت مفصل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها