معنی و ترجمه کلمه detail به فارسی detail یعنی چه

detail


جزئى از اثر( هنرى)،بيگارى گرفتن ،بيگارى ،شرح مفصل يکان بقيه يکان ،شرح کامل ،جزء،جزئيات ،تفاصيل ،اقلام ريز،حساب ريز،بتفصيل شرح دادن ،بتفصيل گفتن ،بکار ويژه اى گماردن ،ماموريت دادن
کامپيوتر : جزئيات
معمارى : ريزه کارى
علوم نظا مى : مشروح شرح جزئيات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها