معنی و ترجمه کلمه detainer به فارسی detainer یعنی چه

detainer


(حق ).نگهدارى ،ضبط،حکم ادامه توقيف
قانون ـ فقه : حبس مال غير نزد خود به عنف

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها