معنی و ترجمه کلمه detect به فارسی detect یعنی چه

detect


يافتن ،پيدا کردن ،کشف کردن ،(م.م).نمايان ساختن
علوم نظامى : اشکار کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها