معنی و ترجمه کلمه detectable به فارسی detectable یعنی چه

detectable


يافتنى ،قابل کشف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها