معنی و ترجمه کلمه detecting circuit به فارسی detecting circuit یعنی چه

detecting circuit


مدار حساس مين
علوم نظامى : مدار کشف کننده مين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها