معنی و ترجمه کلمه deteministic model به فارسی deteministic model یعنی چه

deteministic model


کامپيوتر : مدل قطعى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها