معنی و ترجمه کلمه deterioration به فارسی deterioration یعنی چه

deterioration


تباهى ،زوال ،بدتر شدن
روانشناسى : بدتر شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها