معنی و ترجمه کلمه determinate به فارسی determinate یعنی چه

determinate


معلوم ،معين ،تعيين شده ،محدود،مستقر شده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها