معنی و ترجمه کلمه detersion به فارسی detersion یعنی چه

detersion


پاک سازى( زخم)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها