معنی و ترجمه کلمه detonating fuse به فارسی detonating fuse یعنی چه

detonating fuse


علوم مهندسى : فيوز انفجارى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها