معنی و ترجمه کلمه detonator به فارسی detonator یعنی چه

detonator


خرج ميانجى جنگى ،تراکه ،خرج ميانجى ،چاشنى ،منفجر کننده
معمارى : منفجرکننده
علوم هوايى : چاشنى
علوم نظامى : مشتعل کننده چاشنى منفجر کننده
علوم دريايى : خرج ميانجى

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها