معنی و ترجمه کلمه detour behavior به فارسی detour behavior یعنی چه

detour behavior


روانشناسى : رفتار غير مستقيم

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها