معنی و ترجمه کلمه detract به فارسی detract یعنی چه

detract


کاستن ،کاهيدن ،کم کردن ،کسر کردن ،گرفتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها