معنی و ترجمه کلمه detractory به فارسی detractory یعنی چه

detractory


خفت اور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها