معنی و ترجمه کلمه detribalize به فارسی detribalize یعنی چه

detribalize


بى قبيله کردن ،از قبيله خود جدا شدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها