معنی و ترجمه کلمه detrimental به فارسی detrimental یعنی چه

detrimental


زيان اور،مضر،خسارت اور،درد ناک
روانشناسى : زيان بخش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها