معنی و ترجمه کلمه developed contries به فارسی developed contries یعنی چه

developed contries


ممالک پيشرفته
قانون ـ فقه : ممالک توسعه يافته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها