معنی و ترجمه کلمه developed countries به فارسی developed countries یعنی چه

developed countries


کشورهاى توسعه يافته
بازرگانى : کشورهاى پيشرفته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها