معنی و ترجمه کلمه developed به فارسی developed یعنی چه

developed


روانشناسى : رشديافته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها