معنی و ترجمه کلمه development به فارسی development یعنی چه

development


رشد و توسعه اقتصادى ،ارايش دادن زمين توسعه وضعيت ،گسترش دادن يکانها توسعه دادن ،پيشرفت ،توسعه ،بسط،ترقى ،نمو،ظهور(عکس)،ايجاد
عمران : توسعه
معمارى : پيشرفت
قانون ـ فقه : پيشرفت
شيمى : ظهور
روانشناسى : رشد
زيست شناسى : گسترش
بازرگانى : توسعه
علوم نظامى : تکامل يافتن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها