معنی و ترجمه کلمه developmental norm به فارسی developmental norm یعنی چه

developmental norm


روانشناسى : هنجار رشدى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها