معنی و ترجمه کلمه device number به فارسی device number یعنی چه

device number


کامپيوتر : شماره دستگاه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها