معنی و ترجمه کلمه devilry به فارسی devilry یعنی چه

devilry


عمل شيطانى ،دو بهم زنى ،فتنه انگيزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها