معنی و ترجمه کلمه devise به فارسی devise یعنی چه

devise


تدبير کردن ،درست کردن ،اختراع کردن ،تعبيه کردن ،وصيت نامه ،ارث برى ،ارث گذارى
قانون ـ فقه : به ارث گذاشتن مال غير منقول به وسيله وصيت کتبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها