معنی و ترجمه کلمه devolve به فارسی devolve یعنی چه

devolve


واگذاردن ،تفويض کردن ،محول کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها