معنی و ترجمه کلمه devotion به فارسی devotion یعنی چه

devotion


وقف ،تخصيص ،صميميت ،هواخواهى ،طرفدارى ،دعا،پرستش ،از خود گذشتگى ،جانسپار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها