معنی و ترجمه کلمه devotional به فارسی devotional یعنی چه

devotional


صميمانه ،فداکارانه ،بافداکارى ،عبادتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها