معنی و ترجمه کلمه diagnostic program به فارسی diagnostic program یعنی چه

diagnostic program


برنامه تشخيصى
کامپيوتر : برنامه عيب شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها