معنی و ترجمه کلمه diagrammatically به فارسی diagrammatically یعنی چه

diagrammatically


باخطوط هندسى ،بشکل هندسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها