معنی و ترجمه کلمه dial feed press به فارسی dial feed press یعنی چه

dial feed press


پرس ميزى گردان
علوم مهندسى : پرس رولور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها