معنی و ترجمه کلمه dial gage به فارسی dial gage یعنی چه

dial gage


علوم مهندسى : دستگاه اندازه گيرى تغيير بعدهاى بسيار کوچک

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها