معنی و ترجمه کلمه dial test indicator به فارسی dial test indicator یعنی چه

dial test indicator


دستگاه نشاندهنده مدرج
علوم مهندسى : دستگاه ازمايش کننده مدرج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها