معنی و ترجمه کلمه dial به فارسی dial یعنی چه

dial


گرداندن ،انتخاب کردن ،تنظيم کردن درجه بندى مدور،شاخص ،صفحه ء مدرج ساعت ،صفحه ء عقربک دار(مثل ترازو يا صفحه ء تلفن)،گرفتن تلفن ياراديو و غيره ،شماره گرفتن ،صفحه شماره گير
علوم مهندسى : صفحه نمره گير تلفن
کامپيوتر : راهى براى نمايش و يا کنترل يک تنظيم که پيوسته مى باشد
الکترونيک : صفحه مدرج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها