معنی و ترجمه کلمه dialectically به فارسی dialectically یعنی چه

dialectically


مطابق قواعد منطق


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها