معنی و ترجمه کلمه dialectological به فارسی dialectological یعنی چه

dialectological


وابسته بعلم منطق جدلى ،وابسته به گويش شناسى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها