معنی و ترجمه کلمه dialysepalous به فارسی dialysepalous یعنی چه

dialysepalous


جداکاس ،داراى کاس برگهاى جدا

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها