معنی و ترجمه کلمه diamensionless به فارسی diamensionless یعنی چه

diamensionless


بدون اندازه
علوم مهندسى : بدون بعد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها