معنی و ترجمه کلمه diameter pitch به فارسی diameter pitch یعنی چه

diameter pitch


علوم مهندسى : قطر گام

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها