معنی و ترجمه کلمه diamond charge به فارسی diamond charge یعنی چه

diamond charge


خرج مربع شکل
علوم نظامى : خرج چهارگوش

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها